Studentkinje i studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji su prošli intenzivnu obuku iz oblasti projektnog menadžmenta posebna su vrijednost Centra.

Članovi studentskog projektnog tima prošli su jednomjesečnu online obuku iz oblasti osnova projektnog menadžmenta kao i dio tima petodnevnu obuku za PMP sertifikaciju. Radi se o najboljim i najaktivnijim studentima III i IV godine studija u akademskoj 2016/2017. godini.
EnglishSerbia