GEM projekat ponovo u Bosni i Hercegovini – CPME dio projektnog tima

Istraživanje vrijednosti i društvene odgovornosti visokog obrazovanja koji realizuje Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
април 20, 2017
Naučna monografija “Laboratorija ideja. Od ideje do preduzetničkog poduhvata”
јун 30, 2017

GEM projekat ponovo u Bosni i Hercegovini – CPME dio projektnog tima

Najveći svjetski akademski istraživački projekt iz oblasti preduzetništva – Globalni monitor poduzetništva (GEM) ponovo će biti proveden u 2017. godini u Bosni i Hercegovini. Tako će Bosna i Hercegovina i ove godine biti dio svjetske zajednice GEM istraživača i naći se u svjetskom GEM izvještaju sa pokazateljima o stanju preduzetništva sa još preko 70 zemalja iz cijelog svijeta.

Pored Centra za razvoj preduzetništva iz Tuzle http://www.cerpod-tuzla.org/index.php/bs/ , kao nosioca GEM licence za BiH, implementaciji projekta u 2017. godini pridružili su se i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (www.ef.sve-mo.ba) i Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (CPME) (http://www.cpme.ef.unibl.org/).  Članove GEM tima BiH ove godine čine eminentni profesori i istraživači iz oblasti poduzetništva u BiH, a detalje o GEM timu BiH moguće je pogledati na http://cerpod-tuzla.org/index.php/bs/gem/gem-tim.

Svrha GEM-a je da istraži i procijeni ulogu preduzetništva u ekonomskom rastu države. S obzirom da GEM posmatra preduzetništvo na nivou pojedinca i u nekoliko faza, to omogućava sveobuhvatnije razumijevanje poslovnih aktivnosti u poređenju sa mjerama koje se baziraju na broju registrovanih biznisa (tj. GEM bilježi i neformalne i formalne poslovne aktivnosti koje obuhvataju i preduzeća u procesu pokretanja, kao i ona koja su već pokrenuta i etablirana preduzeća). GEM djeluje u skladu sa sljedećim ciljevima:

  1. Omogućiti poređenje nivoa preduzetničke aktivnosti u različitim zemljama;
  2. Otkriti u kojem obimu preduzetnička aktivnost utiče na ekonomski rast pojedinih zemalja;
  3. Identifikovati faktore koji potiču i/ili ometaju nastanak i razvoj preduzetničke aktivnosti;
  4. Uticati na fomulisanje efektivnih i ciljanih politika usmjerenih na podsticanje preduzetništva.

Implementiranje istraživanja prema GEM metodologiji u BiH će se dešavati u periodu maj – juli 2017. godine, a publikacija svjetskog GEM izvještaja očekuje se u januaru 2018. godine. Detaljniji uvid u stanje preduzetništva u BiH baziran na relevantnim naučnim pokazateljima će biti dat u BiH GEM izvještaju za 2017. godinu čije se izdavanje očekuje na proljeće 2018. godine. Ranije BiH GEM izvještaje moguće je pronaći na http://cerpod-tuzla.org/index.php/bs/gem/gem-izvjestaji

Comments are closed.

EnglishSerbia