cpmeproject

Istraživački tim Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta (CPME) u sastavu prof. dr Dragana Gligorić, prof. dr Saša Petković i prof. dr Jovo Ateljević, u saradnji sa mr Anđelom Pepić, rukovoditeljkom Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija UNIBL i mr Borislavom Vukojevićem, istraživačem sa Fakulteta političkih nauka, kao rezultat naučnoistraživačkog rada na projektu „Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom“ (eng. „Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries“, objavili su početkom 2020. godine originalni naučni rad pod nazivom „Price elasticity of de­mand for cigarettes in Bosnia and Herzegovina: micro data analysis“.  Rad je objavljen u Tobacco Control,  https://tobaccocontrol.bmj.com/pages/about/ vrhunskom međunarodnom časopisu sa trenutnim uticajnim faktorom 7.55 u 2021. godini. Radi se o medicinskom časopisu u vlasništvu BMJ – British Medical Journal iz Londona, Velika Britanija, koji se izdaje više od 180 godina. BMJ jedan je od četiri najcitiranija medicinska časopisa na svijetu sa uticajnim faktorom 27.6. Upravni odbor UNIBL donio je odluku 1.11.2021. godine da nagradi nastavnike i saradnike Univerziteta za objavljene radove u indeksiranim časopisima. Od 63 nagrađena rada, rad istraživačkog tima CPME je drugoplasirani (listu nagrađenih autora i autorki možete preuzeti sa https://www.unibl.org/sr/vesti/2021/11/donesene-odluke-o-novcanim-nagradama-nastavnicima-i-saradnicima).

новембар 2, 2021

Univerzitet u Banjoj Luci nagradio istraživače sa Ekonomskog fakulteta

Istraživački tim Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta (CPME) u sastavu prof. dr Dragana Gligorić, prof. dr Saša Petković i prof. dr Jovo Ateljević, […]
март 18, 2021

Prezentacija primjene softverskog alata za upravljanje projektima Kendo Manager

У склопу предавања на другом циклусу студија на предмету Управљање предузетничким пројектима, Agencija SpiderWeb из Теслића, представиће апликацију за управљање пројектима Kendo Manager. Презентација ће бити […]
фебруар 7, 2021

Održan 4. pitching na Ekonomskom fakultetu

U sklopu završnog predavanja na Preduzetničkoj ekonomiji, u četvrtak, 28.01.2021. godine organizovan je četvrti Elevator pitch na kojem su tri studentska tima predstavili žiriju i studentima […]
март 14, 2020

Naši studenti u Mostaru – 6–7. mart 2020. godine

Studentkinje i student treće i četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imali su priliku učestvovati u dvodnevnoj radionici “Živjeti i raditi u BiH” koja […]
EnglishSerbia