VIJESTI

Vijesti

19 октобра, 2016

Hackathon Banja Luka 2016, 02-04.12.2016. godine

IT klaster Banja Luka http://itklasterbanjaluka.com/, strateški partner Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, organizuje prvo Hackaton takmičenje mladih u kreiranju određenih web ili mobilnih rješenja koja […]
19 октобра, 2016

Šesti skup katedri za menadžment zemalјa jugoistočne Evrope i naučna konferencija

Na Ekonomskom fakultetu Univerzitet u Banjoj Luci 7. i 8. oktobra 2016. godine održan je Šesti interkatedarski skup i naučna konferencije članica i članova katedri za […]
5 октобра, 2016

6. intеrkаtеdаrski skup kаtеdri zа mеnаdžmеnt zеmаlја јugоistоčnе Еvrоpе i nаučnа kоnfеrеnciја – 07-08.10.2016. gоdinе

Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing i Centar za projektni menadžment i preduzetništvo (CPME) Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci […]
14 септембра, 2016

Saradnici koncerna Bertelsmann počeli su sa svojim dualnim studijskim programom na Visokoj školi za ekonomiju i menadžment FOM, partneru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Visoka škola za ekonomiju i menadžment FOM u Gütersloh-u pozdravila je na početku zimskog semestra preko 20 studenata na dualnom studijskom programu koncerna Bertelsmann SE & […]
EnglishSerbia