Forum Savjeta za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta – 22.11.2017. godine

Hackathon „Zajedno postižemo više“, Mostar, 01-03.12.2017. godine
октобар 20, 2017
Predavanje na temu: „Uticaj digitalnog marketinga na poslovni uspjeh preduzetničkih poduhvata“
новембар 23, 2017

Forum Savjeta za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta – 22.11.2017. godine

Savjet za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta i partnerska organizacija Omladinski komunikativni centar Banja Luka organizuju prvi Forum Savjeta za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, pod nazivom „Zajedno na putu progresa.“ Forum će biti održan u srijedu, 22.11.2017. godine sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali Ekonomskog fakulteta.

 

Cilјevi Foruma su:

  • Analiza trenutnog nivoa saradnje akademske zajednice i realnog sektora,
  • Predstavlјanje primjera dobrih praksi povezivanja realnog sektora i naučnoistraživačkih institucija,
  • Prezentacija nove paradigme u visokom obrazovanju: preduzetnički ekosistem univerziteta,
  • Analiza prvih efekata uvođenja obavezne stručne prakse za studentkinje i studente završne godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Dnevni red

11:00 – 11:40 (Uvodna izlaganja)

  • Uvod – prof. dr Stanko Stanić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Uloga ministarstva nauke i tehnologije u promociji i podršci uspostavlјanja saradnje između vladinog, nevladinog i realnog sektora – prof. dr Jasmin Komić, potpredsjednik i ministar u Vladi Republike Srpske, Ministarstvo nauke i tehnologije.
  • Triple Helix model – preduzetnički ekosistem modernog univerziteta – prof. dr Saša Petković, prodekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  • Savjet za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta – Ante Jurić Marijanović, projektni menadžer OKC, Banja Luka i prof. dr Saša Petković

11:40 – 12:30 (Primjeri iz prakse iz realnog sektora – diskusija)

  • Kakva su iskustva poslodavaca sa praksom do sada? Kakva su očekivanja poslodavaca od studenata i Ekonomskog fakulteta?

12:30 – 13:00 Pauza za kafu

13:00 – 13:45 (Diskusija)

Na Forumu će učestvovati predstavnici Univerziteta i Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci i nadležnih ministarstava u Vladi Republike Srpske, kompanija iz realnog sektora i institucija preduzetničke infrastrukture.

Molim vas da svoje ili učešće predstavnika vaše kompanije potvrdite do 17.11.2017. godine na mejl info@ef.unibl.org ili na Projekat Akademac implementira OKC Banja Luka, a finansijski je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u okviru CSSP programa.

Comments are closed.

EnglishSerbia