Dileme u obračunu plata i naknada u RS

Održan okrugli sto na temu oporezivanja duvanskih proizvoda
новембар 19, 2018
14.03.2019. године – “Извоз домаћих производа – изазови и одговори!”! #ef_unibl #sigurnoNajbolji
март 11, 2019

Dileme u obračunu plata i naknada u RS

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa partnerima organizuje seminar pod nazivom „Dileme u obračunu plata i naknada u RS“, koji će se održati 22. marta 2019. godine (petak) u prostorijama Ekonomskog fakulteta.

U pitanju je seminar edukativnog karaktera čiji je primarni cilј da polaznicima kroz praktične primjere, otkloni nedoumice i pojasni cjelokupan postupak obračuna plata i naknada.

Okviran plan sadržaja seminara obuhvata obračun: plate bez dodataka, plate sa dodacima, obračun drugih elemenata plate (bolovanje, porodilјsko odsutsvo, jubilarne nagrade i sl.), poreza na dohodak, minulog rada sa akcentom na raspodjelu minulog rada i poreza na dohodak po elementima plate i drugih osnova za ostvarivanje ličnih primanja (ugovor o djelu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i sl.)

U okviru seminara učenici će od organizatora dobiti MS Excel aplikacije za evidenciju prisustva i odsustva na radu, upravlјanje blagajnom i drugim poslovima koji zahtijevaju višesatnu posvećenost, a koje će od sada obavlјati do 5 puta brže i efikasnije.

Kotizacija za seminar iznosi 100 KM (+ PDV), ali zahvalјujući partnerima Ekonomskog fakulteta, polaznicima će biti obezbijeđena po cijeni od 50 KM (+ PDV).

Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2019.godine (23:59).

Comments are closed.

EnglishSerbia