Hackathon Banja Luka 2016, 02-04.12.2016. godine

Šesti skup katedri za menadžment zemalјa jugoistočne Evrope i naučna konferencija
19 октобра, 2016
HACKATHON BANJA LUKA, 02-04.12.2016.
3 децембра, 2016

Hackathon Banja Luka 2016, 02-04.12.2016. godine

IT klaster Banja Luka http://itklasterbanjaluka.com/, strateški partner Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, organizuje prvo Hackaton takmičenje mladih u kreiranju određenih web ili mobilnih rješenja koja doprinose društvenom dobru. Prijaviti se možete putem online aplikacione forme istaknute na sajtu Hackathona, www.hackathon.ba najkasnije do 31.10.2016. godine, a više informacija, takođe, možete naći na FB profilu https://www.facebook.com/hackathonbl2016/.

Pozivno pismo za učešće

EnglishSerbia