Otvoreno predavanje na temu „Preduzetništvo izvan učionioce i širom svijeta: komparativna analiza“ – 14.03.2016. godine

„Entrepreneurship and companies“ – an open guest lecture, 9 March 2016
март 7, 2016
FONDACIJA MOZAIK U POTRAZI ZA POŠTENIM I PREDUZETNIM MLADIM LJUDIMA – Otvoren javni poziv za ulazak u M-Zonu društvenog preduzetništva
март 25, 2016

Otvoreno predavanje na temu „Preduzetništvo izvan učionioce i širom svijeta: komparativna analiza“ – 14.03.2016. godine

Prof. dr Mandy Terc sa DePaul University iz Čikaga, SAD održaće u ponedelјak, 14. marta 2016. godine sa početkom u 11 časova u Sali 1 otvoreno predavanje na temu „Preduzetništvo izvan učionioce i širom svijeta: komparativna analiza“ sa osvrtom na preduzetničko obrazovanje na DePaul Univerzitetu kao i drugim univerzitetima i zemlјama gdje je prof. Terc sprovodila istraživanje ili se stručno usavršavala.

Prof. Terc jedna je od kordinatorki međunarodnih programa na DePaul Univerzitetu i vodi jedan od dva preduzetnička centra ovog Univerziteta. Diplomirala je na Princeton Univerzitetu, master je stekla na Harvard Univerzitetu a doktorat na Univerzitetu Michigan. Predavala je na Northwestern Univerzitetu a stručno se usavršavala i u Siriji i Libanu. Trenutno realizuje međunarodne programe u Polјskoj i Kataru.

DePaul Univerzitet je najveći katolički univerzitet u SAD čija je poslovna škola jedna od deset najstarijih ekonomskih visokoškolskih ustanova u SAD-u. Univerzitet organizuje preko tri stotine dodiplomskih i postdiplomskih studijskih programa a broji preko stotinu hilјada alumnija među kojima su ugledni direktori kompanija, nosioci vlasti, konsultanti i slično. Princeton Review je 2016. godine ocjenio dodiplomski program iz preduzetništva na DePaul Univerzitetu kao dvanaesti najbolјi program iz preduzetništva u SAD-u.

Comments are closed.

EnglishSerbia