„Preduzetništvo i privredna društva“ – otvoreno gostujuće predavanje 09.03.2016. godine

Conference „Fill the gap“ – 19 March 2016
март 7, 2016
„Entrepreneurship and companies“ – an open guest lecture, 9 March 2016
март 7, 2016

„Preduzetništvo i privredna društva“ – otvoreno gostujuće predavanje 09.03.2016. godine

Dr Predrag Baroš, partner u B&B Legal Banja Luka – Sarajevo u sklopu predmeta „Ekonomika i upravljanje malim i srednjim preduzećima“ održaće otvoreno gostujuće predavanje na temu „Preduzetništvo i privredna društva“, u srijedu, 09.03.2016. godine u Sali 1, sa početkom u 9:00 časova. Predavanju mogu prisustvovati svi zainteresovani zaposleni i studentkinje i studenti.

Comments are closed.

EnglishSerbia