Saradnici koncerna Bertelsmann počeli su sa svojim dualnim studijskim programom na Visokoj školi za ekonomiju i menadžment FOM, partneru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Youth Speak Forum – Promotion, 16 May 2016
мај 13, 2016
6. intеrkаtеdаrski skup kаtеdri zа mеnаdžmеnt zеmаlја јugоistоčnе Еvrоpе i nаučnа kоnfеrеnciја – 07-08.10.2016. gоdinе
октобар 5, 2016

Saradnici koncerna Bertelsmann počeli su sa svojim dualnim studijskim programom na Visokoj školi za ekonomiju i menadžment FOM, partneru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Visoka škola za ekonomiju i menadžment FOM u Gütersloh-u pozdravila je na početku zimskog semestra preko 20 studenata na dualnom studijskom programu koncerna Bertelsmann SE & Co. KGaA.


Praktikanti na obuci počeli su 7. septembra svoj bachelor-studij iz oblasti Međunarodni menadžment, koji koncern Bertelsmann organizuje u saradnji sa Visokom školom za ekonomiju i menadžment FOM.

Uz želje za uspješan početak semestra novi studenti pozdravljeni su zvanično tokom svečanog prijema u prostorijama firme Bertelsmann. Osim Heriberta Sangsa, rukovodioca Centralnog obrazovnog tima, i koordinatora za proces obuke, Haralda Lexisa i Klausa Röttgera, prisutne studente je pozdravio i prof. dr Clemens Jäger, rukovodilac procesa studija na Visokoj školi za ekonomiju i menadžment FOM u Gütersloh-u.

Studenti se na dualni studijski program Međunarodni menadžment mogu upisati svake godine, a Bertelsmann ima veliku potrebu za ovom vrstom studijskog programa.

Prof. dr Jäger je istakao: „Saradnja između Bertelsmann-a i Visoke škola za ekonomiju i menadžment FOM u oblasti dualnog studija postoji već petanest godina, i zahvaljujući izvanrednom izboru budućih studenata od strane firme Bertelsmann, u svakoj generaciji studenata imamo odlične studente a zatim i apsolvente.“

„Da se radi zaista o uspješnoj saradnji izmeđi Bertelsmann-a i Visoke škola za ekonomiju i menadžment FOM pokazuje i posjeta prof. dr Saše Petkovića, prodekana za nastavu Ekonomskog fakulteta Univerziteta Banja Luka. Prof. dr Petković želio je na licu mjesta da dobije sliku o ovoj saradnji i na taj način proširi saznanja za sopstvenu saradnju između Univerziteta u Banjoj Luci i lokalnih preduzeća u Bosni i Hercegovini.“ Ovako je prof. dr Jäger objasnio interesovanje kolege sa Univerziteta Banja Luka, koji takođe sa Visokom školom za ekonomiju i menadžment FOM sarađuje u okviru drugih projekata.

Direktno u nastavku svečanog otvaranja studenti su imali priliku i da odslušaju prvo predavanje u okviru modula: Osnovi menadžmenta. Studenti firme Bertelsmann predavanja imaju uvijek ponedjeljkom i subotom.

Comments are closed.

EnglishSerbia