Šesti skup katedri za menadžment zemalјa jugoistočne Evrope i naučna konferencija

6. intеrkаtеdаrski skup kаtеdri zа mеnаdžmеnt zеmаlја јugоistоčnе Еvrоpе i nаučnа kоnfеrеnciја – 07-08.10.2016. gоdinе
октобар 5, 2016
Hackathon Banja Luka 2016, 02-04.12.2016. godine
октобар 19, 2016

Šesti skup katedri za menadžment zemalјa jugoistočne Evrope i naučna konferencija

Na Ekonomskom fakultetu Univerzitet u Banjoj Luci 7. i 8. oktobra 2016. godine održan je Šesti interkatedarski skup i naučna konferencije članica i članova katedri za menadžment zemalјa jugoistočne Evrope koje su zajednički organizovali Univerzitet u Banjoj Luci i Sveučilište u Mostaru, a čiji je domaćin ove godine bila Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing i Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
Riječ je o skupu koji se bavi problematikom organizacije i menadžmenta, te drugim srodnim područjima, poput preduzetništva, marketinga i informacionim tehnologijama, a na kojem su ove godine učešće uzeli nastavnici i saradnici ekonomskih fakulteta i predstavnici drugih institucija iz Banje Luke, Mostara, Splita, Zagreba, Pule, Osijeka, Dubrovnika, Beograda, Novog Sada, Ljublјane, Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Zenice i Tuzle.
Kako je u pozdravnom obraćanju naveo predsjednik Programskog odbora skupa prof. dr Saša Petković, prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci, šesti po redu interkatedarski skup i naučna konferencije pod nazivom “Savremeni preduzetnički menadžment i organizacija u digitalnoj eri u zemlјama u tranziciji: prepreke i mogućnosti”, organizovani su u cilјu nastavka regionalne saradnje među vodećim ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali i unapređenja veza među najznačajnijim visokoškolskim ustanovama iz oblasti menadžmenta u cijelom regionu.
U ime suorganizatora skupa – Sveučilišta u Mostaru, učesnike je pozdravio prof. dr Zdenko Klepić, prodekan Ekonomskog fakulteta i potpredsjednik Programskog odbora koji je istakao da je jedan od efekata saradnje katedri ekonomskih fakulteta u regionu i zajedničko objavlјivanje knjiga.
U ime Univerziteta u Banjoj Luci prisutnim se obratila prof. dr Bilјana Antunović, prorektor za međunarodnu saradnju, te izrazila očekivanje da će ovaj skup od naredne godine biti kategorisan od strane nadležnim ministarstava nauke i tehnologije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, čime bi poprimio još veće razmjere, dok je u ime dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci učesnike skupa pozdravio prof. dr Goran Popović, prodekan za naučnoistraživački rad, te ih upoznao sa dometima Fakulteta u domenu nauke i istraživanja.
Radni dio skupa počeo je plenarnim izlaganjem dr Jasmina Komića, redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i ministra nauke i tehnologije Republike Srpske, na temu : “Transfer znanja i najbolјih praksi preduzetništva u realni sektor i podržavanje procesa komercijalizacije inovacija.“
U okviru skupa organizovan je i okrugli sto „IT Klaster Banja Luka: Priča o saradnji između Ekonomskog fakulteta, Banja Luka, Centra za projektni menadžment i preduzetništvo i IT Klastera Banja Luka“.
Radovi prijavlјeni za ovaj skup, prezentovani su kroz tri paralelne sesije: Menadžment i marketing; Korporativno upravlјanje, te Preduzetništvo i IT, a biće objavlјeni u posebnom zborniku – u obliku elektronske knjige i u redovnom izdanju časopisa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Acta Economica.

    

    

Comments are closed.

EnglishSerbia